top of page

Datganiad Mynediad

Mae tair step i'r adeilad oddi ar y stryd. Mae'r dderbynfa, lolfa a'r ystafell frecwast i gyd ar y llawr gwaelod.

Mae gennym faes parcio bychan wrth ochr yr adeilad at ddefnydd gwesteion yn unig. Fe wnawn ein gorau i gadw lle i chi ond, unwaith mae'r maes parcio yn llawn, rhaid defnyddio lleoedd eraill o fewn y cyffiniau.  

Codwyd yr adeilad yn yr oes Fictoraidd ac, o'r herwydd, nid oes gennym lifft yn Min y Don.  Rhaid dringo grisiau serth i gyrraedd pop ystafell welu.

  • Pe bai angen ystafell welu ar y llawr cyntaf, cysylltwch a ni cyn

    gwneud archeb os gwelwch yn dda. Ni allwn fod yn sicr fod un 

    ar gael ar bob achlysur

  • Cyn cyrraedd unrhyw ystafell welu, rhaid dringo'r grisiau o'r

    dderbynfa

  • O'r dderbynfa, mae pymtheg (15) gris i fynnu i'r llawr cyntaf

  • Er mwyn cyrraedd y lloriau uwch, rhaid dringo mwy o risiau.

  • Gallwn ddarparu brecwast arbennig i'r rhai sy'n ymorthodi cig

    neu gynnyrch anifeiliaid, celiac, clefyd siwgwr ac ati - gofynnwn

    i chi adael i ni wybod ymlaen llaw pe bo'r angen gan ein bod yn

    darparu brecwast ffres i bawb.

Min y Don Staircase.jpg
bottom of page